Details

Title

Zastosowanie konwencji kapsztadzkiej do statków morskich – propozycja unidroit . = Application of cape town convention to ships. The unidroit proposal

Journal title

Prawo Morskie

Yearbook

2014

Numer

No XXX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

101-114

Publisher

Oddział PAN w Gdańsku

Date

2014

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0860-7338

Source

Prawo Morskie; 2014; No XXX; 101-114
×