Details

Title

Requirement of preserve the technical − juridical rigour in the exercise of legislativepower in the church. Selected items/ Wymóg zachowania rygorów techniczno-prawnych w pełnieniu władzy ustawodawczejw kościele partykularnym. Wybrane elementy

Journal title

Teka Komisji Prawniczej

Yearbook

2014

Volume

Vol VII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1899-7694

Source

Teka Komisji Prawniczej; 2014; Vol VII
×