Szczegóły

Tytuł artykułu

Requirement of preserve the technical − juridical rigour in the exercise of legislativepower in the church. Selected items/ Wymóg zachowania rygorów techniczno-prawnych w pełnieniu władzy ustawodawczejw kościele partykularnym. Wybrane elementy

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Prawniczej

Rocznik

2014

Wolumin

Vol VII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1899-7694

Źródło

Teka Komisji Prawniczej; 2014; Vol VII
×