Szczegóły

Tytuł artykułu

Badanie i eksploatacja działek zarezerwowanych w obszarze przez spółki z krajów rozwiniętych i rozwijających się . = Exploration and exploitation of registered marine parcels within The Area by developed and developing countries’ companies

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2014

Numer

No XXX

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

163-180

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-7338

Źródło

Prawo Morskie; 2014; No XXX; 163-180
×