Szczegóły

Tytuł artykułu

STUDY INTO COMBUSTION OF SEWAGE SLUDGE AS ENERGETIC FUEL / BADANIA SPALANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH JAKO PALIWA ENERGETYCZNEGO

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/amsc-2013-0075 ; ISSN 0860-7001

Źródło

Archives of Mining Sciences; 2013; No 4
×