Details

Title

Rybołówstwo a porządek prawny na morzach (wybrane zagadnienia) . = Fishing and the Maritime Legal Order. Selected issues

Journal title

Prawo Morskie

Yearbook

2014

Numer

No XXX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

201-215

Publisher

Oddział PAN w Gdańsku

Date

2014

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0860-7338

Source

Prawo Morskie; 2014; No XXX; 201-215
×