Szczegóły

Tytuł artykułu

Rybołówstwo a porządek prawny na morzach (wybrane zagadnienia) . = Fishing and the Maritime Legal Order. Selected issues

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2014

Numer

No XXX

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

201-215

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-7338

Źródło

Prawo Morskie; 2014; No XXX; 201-215
×