Szczegóły

Tytuł artykułu

Duch miejsca i duch czasu – pisać razem czy osobno? Gramatyka architektury

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Rocznik

2013

Numer

vol. XLI

Autorzy

Słowa kluczowe

architektoniczna gramatyka ; duch miejsca ; 1945+44=1989 ; innowacyjność a pamięć

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

91-103

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038
×