Szczegóły

Tytuł artykułu

Względy funkcjonalno-przestrzenne i ergonomiczne w projektowaniu szpitali

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Rocznik

2013

Numer

vol. XLI

Autorzy

Słowa kluczowe

ergonomia ; służba zdrowia ; szpitalnictwo ; struktura budowli ; funkcja i forma

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

107-127

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038
×