Szczegóły

Tytuł artykułu

Aktywność społeczności lokalnych wobec chaosu przestrzennego w miastach

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Rocznik

2013

Numer

vol. XLI

Autorzy

Słowa kluczowe

krajobraz miasta ; społeczność lokalna ; system planistyczny

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

183-195

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038

Źródło

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; 2013; vol. XLI; 183-195
×