Szczegóły

Tytuł artykułu

Rola analiz układów przestrzennych w badaniach dziejów miast i wsi. Rozważania metodologiczne

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Rocznik

2013

Numer

vol. XLI

Autorzy

Słowa kluczowe

ruralistyka ; urbanistyka ; źródła archeologiczne ; źródła architektoniczne ; źródła dendrologiczne ; źródła geologiczne ; źródła ikonograficzne ; źródła pisane

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

199-217

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038
×