Szczegóły

Tytuł artykułu

Intensyfikacja niekorzystnych form zabudowy wzdłuż dróg na tle historycznych i administracyjnych przekształceń terenów miasta Zielona Góra

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Rocznik

2013

Numer

vol. XLI

Autorzy

Słowa kluczowe

urban sprawl ; zrównoważony rozwój ; struktury urbanistyczne ; urbanistyczne wskaźniki

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

239-253

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038

Źródło

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; 2013; vol. XLI; 239-253
×