Szczegóły

Tytuł artykułu

METHODOLOGY OF THE EFFICIENCY FACTORS OF FINE GRAINED CLAYISH SUSPENSIONS SEPARATION IN MULTILEVELED HYDROCYCLONE SYSTEMS / METODYKA OCENY DOKŁADNOŚCI ROZDZIAŁU DROBNO UZIARNIONYCH ZAWIESIN ILASTYCH W WIELOSTOPNIOWYCH UKŁADACH HYDROCYKLONÓW

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/amsc-2013-0082 ; ISSN 0860-7001

Źródło

Archives of Mining Sciences; 2013; No 4
×