Szczegóły

Tytuł artykułu

RESULTS OF THE PROMETHEE METHOD APPLICATION IN SELECTING THE TECHNOLOGICAL SYSTEM AT THE MAJDAN III OPEN PIT MINE / WYNIKI ZASTOSOWANIA METODY PROMETHEE DO WYBORU SYSTEMU TECHNOLOGICZNEGO W KOPALNI ODKRYWKOWEJ MAJDAN III

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/amsc-2013-0084 ; ISSN 0860-7001
×