Szczegóły

Tytuł artykułu

SORPTION OF Pb2+ IONS FROM AQUEOUS SOLUTIONS ON ORGANIC WASTES (PART I) / SORPCJA JONÓW Pb2+ Z ROZTWORÓW WODNYCH NA ODPADACH ORGANICZNYCH (CZĘŚĆ I)

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/amsc-2013-0085 ; ISSN 0860-7001

Źródło

Archives of Mining Sciences; 2013; No 4
×