Szczegóły

Tytuł artykułu

The selected aspects of jurisdiction clauses in bills of lading under international, European and Polish Law

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2016

Numer

No XXXII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

9-22

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×