Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Przestrzeń kulturowa Zamościa: urbanistyka, architektura, krajobraz, życie miasta”, Zamość 15.06.2015 r.

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Rocznik

2015

Numer

vol. XLIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

9-17

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Sprawozdania / Reports

Identyfikator

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038

Źródło

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; 2015; vol. XLIII; 9-17
×