Details

Title

VERIFICATION OF FLOTATION KINETICS MODEL FOR TRIANGULAR DISTRIBUTION OF DENSITY FUNCTION OF FLOTABILITY OF COAL PARTICLES / WERYFIKACJA MODELU KINETYKI FLOTACJI DLA TRÓJKĄTNEGO ROZKŁADU FUNKCJI GĘSTOŚCI FLOTOWALNOŚCI ZIAREN WĘGLA

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2013

Identifier

DOI: 10.2478/amsc-2013-0088 ; ISSN 0860-7001
×