Szczegóły

Tytuł artykułu

Zmienność pojęć w teorii i praktyce konserwacji zabytków i ochrony dóbr kultury (100 lat ochrony Zamościa)

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Rocznik

2015

Numer

vol. XLIII

Autorzy

Słowa kluczowe

konserwacja ; kultura ; ochrona ; rekonstrukcja ; tradycja

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

65-81

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038

Źródło

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; 2015; vol. XLIII; 65-81
×