Details

Title

VISUALIZATION OF MULTIDIMENSIONAL DATA IN PURPOSE OF QUALITATIVE CLASSIFICATION OF VARIOUS TYPES OF COAL / WIZUALIZACJA WIELOWYMIAROWYCH DANYCH W CELU KLASYFIKACJI JAKOŚCIOWEJ RÓŻNYCH TYPÓW WĘGLA

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2013

Identifier

DOI: 10.2478/amsc-2013-0091 ; ISSN 0860-7001

Source

Archives of Mining Sciences; 2013; No 4
×