Szczegóły

Tytuł artykułu

Filozoficzna zawartość marksizmu. Przyczynek do polskich lektur teoretycznych pism Maxa Adlera

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

„kryzys marksizmu” ; austromarksizm ; Adler Max ; Kant Immanuel ; neokantyzm ; epistemologia ; socjalne a priori

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×