Szczegóły

Tytuł artykułu

Radykalny humanizm Aleksandra Hercena – próba komentarza

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

człowiek ; Hercen Aleksander ; wolność ; pesymizm ; historia ; Hegel Georg Wilhelm Friedrich ; Marks Karol

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493

Źródło

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria; 2011; No 1
×