Szczegóły

Tytuł artykułu

INVESTIGATING THE SLOPE STABILITY BASED ON UNCERTAINTY BY USING FUZZY POSSIBILITY THEORY

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/amsc-2014-0013 ; ISSN 0860-7001

Źródło

Archives of Mining Sciences; 2014; No 1
×