Szczegóły

Tytuł artykułu

Феноменологічна концепція Романа Інґардена в контексті теорії літературної комунікації
Phenomenological conception by roman ingarden in the context of theory of literary communication

Tytuł czasopisma

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Rocznik

2011

Numer

No VI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-2249

Źródło

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych; 2011; No VI
×