Details

Title

Модель художнього циклу з погляду теорії двовимірности структури літературного твору Pомана Iнґардена
Model of artistic cycle in view of Roman Ingarden theory of two-dimensional structure of literary work

Journal title

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Yearbook

2011

Issue

No VI

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-2249

Source

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych; 2011; No VI
×