Szczegóły

Tytuł artykułu

Феноменологічний дискурс художнього перекладу
Phenomenological discourse of literary translation

Tytuł czasopisma

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Rocznik

2011

Numer

No VI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-2249
×