Details

Title

Феноменологічна екзеґеза імени Бога в українських барокових текстах<br>Fenomenology exzegesis of the name of god

Journal title

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Yearbook

2011

Numer

No VI

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-2249
×