Szczegóły

Tytuł artykułu

Твір Івана Франка Наша публіка: проблематика і питання жанру
Ivan Franko composition „Our public”. Problems and genre

Tytuł czasopisma

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Rocznik

2011

Numer

No VI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-2249
×