Szczegóły

Tytuł artykułu

Deformation Characteristics of a Technological Pillar in the Chamber-Pillar Mining System/Charakterystyka Deformacyjna Filara Technologicznego W Komorowo-Filarowym Systemie Eksploatacji

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/amsc-2014-0023 ; ISSN 0860-7001
×