Details

Title

Граматичні особливості української мови професійного спрямування як лінгводидактична проблема
Grammatical features of Ukrainian of professional direction as linguo-didaktic problem

Journal title

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Yearbook

2012

Issue

No VII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-2249

Source

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych; 2012; No VII
×