Szczegóły

Tytuł artykułu

Application of Multidimensional Scaling to Classification of Various Types of Coal/Zastosowanie Skalowania Wielowymiarowego Do Klasyfikacji Różnych Typów Węgli

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/amsc-2014-0029 ; ISSN 0860-7001

Źródło

Archives of Mining Sciences; 2014; No 2
×