Details

Title

Домашнє читання як дидактичний прийом у навчанні української мови як іноземної
Home-reading as a deductive technique in teaching Ukrainian as a foreign language

Journal title

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Yearbook

2012

Issue

No VII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-2249

Source

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych; 2012; No VII
×