Szczegóły

Tytuł artykułu

Лінгвокультурні особливості етносимвола «соловей»
Linguo-cultural peculiarities of ethnosymbol „nightingale”

Tytuł czasopisma

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Rocznik

2012

Numer

No VII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-2249
×