Details

Title

Дидактика трансляції спеціальних текстів – антропоцентричний аспект
Didactic of translation special text – anthropocentrik aspect

Journal title

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Yearbook

2012

Numer

No VII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-2249
×