Szczegóły

Tytuł artykułu

Дидактика трансляції спеціальних текстів – антропоцентричний аспект
Didactic of translation special text – anthropocentrik aspect

Tytuł czasopisma

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Rocznik

2012

Numer

No VII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-2249

Źródło

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych; 2012; No VII
×