Szczegóły

Tytuł artykułu

Methods of Determining Rock Mass Freezing Depth for Shaft Sinking in Difficult Hydrogeological and Geotechnical Conditions/Określenie Głębokości Zamrażania Górotworu Dla Potrzeb Głębienia Szybów W Trudnych Warunkach Hydrogeologicznych I Geotechnicznych

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/amsc-2014-0038 ; ISSN 0860-7001

Źródło

Archives of Mining Sciences; 2014; No 2
×