Details

Title

Verification of Mathematical Description of Changes in Air Temperature and Humidity in Headings Ventilated with Auxiliary Ventilation System/Weryfikacja Metematycznego Opisu Zmian Temperatury I Wilgotności Powietrza W Wyrobiskach Przewietrzanych Lutniciągiem Tłoczącym Z Dadatkowym Wentylatorem O Zmienianej Prędkości Obrotowej

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2014

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2014

Identifier

DOI: 10.2478/amsc-2014-0039 ; ISSN 0860-7001

Source

Archives of Mining Sciences; 2014; No 2
×