Szczegóły

Tytuł artykułu

Verification of Mathematical Description of Changes in Air Temperature and Humidity in Headings Ventilated with Auxiliary Ventilation System/Weryfikacja Metematycznego Opisu Zmian Temperatury I Wilgotności Powietrza W Wyrobiskach Przewietrzanych Lutniciągiem Tłoczącym Z Dadatkowym Wentylatorem O Zmienianej Prędkości Obrotowej

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/amsc-2014-0039 ; ISSN 0860-7001

Źródło

Archives of Mining Sciences; 2014; No 2
×