Szczegóły

Tytuł artykułu

The Three-Dimensional (3D) Numerical Stability Analysis of Hyttemalmen Open-Pit

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/amsc-2014-0043 ; ISSN 0860-7001

Źródło

Archives of Mining Sciences; 2014; No 3
×