Szczegóły

Tytuł artykułu

Ukraińskie nazwy terenowe północno-wschodniej Lubelszczyzny powstałe w wyniku derywacji sufiksalnej

Tytuł czasopisma

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Rocznik

2014

Numer

No IX

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-2249

Źródło

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych; 2014; No IX
×