Szczegóły

Tytuł artykułu

Effects of High Pressure ORE Grinding on the Efficiency of Flotation Operations

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/amsc-2014-0051 ; ISSN 0860-7001

Źródło

Archives of Mining Sciences; 2014; No 3
×