Szczegóły

Tytuł artykułu

Czy aksjologia może przezwyciężyć ponowoczesny kryzys wartości?

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10271-012-0058-6 ; ISSN 1230-1493
×