Szczegóły

Tytuł artykułu

On the Effectiveness of Various Techniques of Searching in 3D Mesh Objects in Databases
O efektywności algorytmów wyszukiwania siatek 3D w bazie danych

Tytuł czasopisma

Theoretical and Applied Informatics

Rocznik

2011

Wolumin

vol. 23

Numer

No 3-4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Informatics of Polish Academy of Science ; Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science

Identyfikator

ISSN 1896-5334

Źródło

Theoretical and Applied Informatics; 2011; vol. 23; No 3-4
×