Szczegóły

Tytuł artykułu

Współczesna debata wokół koncepcji woluntaryzmu doksastycznego

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10271-012-0054-x ; ISSN 1230-1493

Źródło

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria; 2012; No 2
×