Szczegóły

Tytuł artykułu

Introduction to Quantum Entanglement
Wprowadzenie do kwantowego splątania

Tytuł czasopisma

Theoretical and Applied Informatics

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 24

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Informatics of Polish Academy of Science ; Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science

Identyfikator

ISSN 1896-5334
×