Szczegóły

Tytuł artykułu

Optimization of Overlay Computing Systems with Many-to-Many Transmissions / Optymalizacja nakładkowych systemów obliczeniowych z transmisjami wielu do wielu

Tytuł czasopisma

Theoretical and Applied Informatics

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 24

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

optimization ; computing systems ; overlay ; heuristics

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Informatics of Polish Academy of Science ; Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1896-5334
×