Szczegóły

Tytuł artykułu

Mathematical Model of Forecasting the Formation of Sinkhole Using Salustowicz’s Theory / Model Matematyczny Prognozowania Zapadlisk Przy Wykorzystaniu Teorii Sklepienia Ciśnień Sałustowicza

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

DOI: 10.1515/amsc-2015-0005 ; ISSN 0860-7001

Źródło

Archives of Mining Sciences; 2015; No 1
×