Szczegóły

Tytuł artykułu

Wysadzana monetami i medalami misa chrzcielna rodu von Magnis z Eckersdorfu (Bożkowa)
A baptismal bowl set with coins and medals of von Magnis family from Eckersdorf (Bożków)

Tytuł czasopisma

Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik

2011

Numer

Zeszyt 1–2 (191–192)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Historycznych PAN

Identyfikator

ISSN 0043-5155

Źródło

Wiadomości Numizmatyczne; 2011; Zeszyt 1–2 (191–192)
×