Details

Title

Influence of the Plow Filling and Thread Angle onto the Plow Head Efficiency / Wpływ Współczynnika Wypełnienia Organu Oraz Kąta Nawinięcia Płata Ślimaka Na Sprawność Ładowania Frezującymi Organami Ślimakowymi

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2015

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identifier

DOI: 10.1515/amsc-2015-0010 ; ISSN 0860-7001

Source

Archives of Mining Sciences; 2015; No 1
×