Details

Title

Nieznana moneta celtyckich Bojów z Grójca (część miasta Konina)
The unknown coin of Celtic Boii from Grójec (part of Konin)

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2011

Numer

Zeszyt 1–2 (191–192)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Identifier

ISSN 0043-5155

Source

Wiadomości Numizmatyczne; 2011; Zeszyt 1–2 (191–192)
×